Организационна структура

 1. Съставена е според изискванията на ISO 9001:94.
 2. Наръчник за осигуряване на качеството.
  » според изискванията на ISO 9001:94 (на разположение при поискване).
 3. Квалификация на персонала.

• инженерно-техническо образование:

 • електрически централи, мрежи и системи;
 • електрообзавеждане;
 • архитектура;
 • хидроенергийно строителство;
 • промишлено и гражданско строителство;
 • водоснабдяване и канализация;
 • геодезия и картография;
 • геология;
 • метеорология;
 • експертни системи;
 • информатика;
 • автоматизация на производството;
 • програмно осигуряване.

• стопанско управление:

 • мениджмънт и управление;
 • счетоводство;
 • маркетинг;
 • право.

• ползвани езици:

» български, английски, немски, френски и руски.