Референции

Референтен списък на по-големите клиенти на електроконсорциум

 • Национална Електрическа Компания ЕАД
 • АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
 • ТЕЦ Варна ЕАД
 • НЕК ЕАД, Централно Диспечерско Управление
 • НЕК ЕАД, клон ВЕЦ Група Родопи
 • НЕК ЕАД, ГУП Трафоелектроинвест София
 • НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване София окръг
 • НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Шумен
 • НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Варна
 • НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Перник
 • НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Русе
 • НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Добрич
 • НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Разград
 • Българска Браншова Камара на Енергетиците
 • Асарел медет АД
 • Пътинвест инженеринг ЕООД
 • Катедра "Ел.мрежи и системи" при Технически Университет
 • Булгаргаз ЕАД
 • Балкан консулт инженери и архитекти ООД
 • Метро Кеш енд Кери ЕООД София
 • ЕМУ ЕООД - Търговище
 • БЕРОЕ АД
 • ЗММ София
 • Амилум Царамил
 • ХИМКО АД
 • Варненска корабостроителница
 • Фесто
 • IBM България
 • ЛВК Винпром АД Търговище
 • Мобилтел АД
 • и други ...