За нас

ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД е самостоятелно регистрирано юридическо лице.

Компанията е основа на 10-ти май 2000г.

Основателите на ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД са 10 /десет/ фирми с основна дейност строителство и реконструкция на електроенергийни обекти. В момента акционери в дружеството са 8/осем/ фирми.

ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД е един от лидерите на пазара за строителство и реконструкция на далекопроводи до 400 kV в Република България.

ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ ООД разчита на собствени ресурси и наред с това в дружеството са заети високо образовани, квалифицирани и опитни професионалисти. Те са способни да организират, управляват и провеждат строително монтажни дейности по различни проекти и същевременно отговарят за цялостно проследяване на контрола на качеството по време на изпълнението на даден обект.