списък на по-големите обекти

ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ

   • ВЛ 750 кV
     » Украйна-Румъния-България (на българска територия) - 3х5хАС-300 (85 км)

   • ВЛ 400 кV
     » за п/ст Суворово 750/400/110 кV - 3х2АСО-500 (17 км)
     » България - Югославия (на българска територия) - 3х2хАСО-500 (37 км)
     » България - Гърция (на българска територия) - 3х2хАСО-500 (72 км)
     » АЕЦ Козлодуй - п/ст Цънцарени (Румъния) - 2х3АСО-500 (15 км)
     » АЕЦ Козлодуй - п/ст Мизия - 2х3АСО-500 (69 км)
     » АЕЦ Козлодуй - п/ст София запад - 2х3х2АСО-500 (129 км)
     » АЕЦ Козлодуй - п/ст Видин (работи се) - 3х2АСО-500 (105 км)
     » АЕЦ Белене - п/ст Царевец (само проектиране) - 3х2АСО-500 (90 км)
     » п/ст София запад - п/ст Радомир - 2х3х2хАСО-500 (45 км)
     » п/ст Карлово - п/ст Пловдив - 2х3х2хАСО-400 (в строителство)
     » п/ст Царевец - п/ст Розова долина - 2х3х2хАСО-400 (85 км)
     » TЕЦ Марица Изток 3 - TЕЦ Марица Изток 2 - 3х3АСО-500 (43 км)
     » Мургаш - подмяна на мълниезащитните въжета с оптични кабели
     » на територията на Ирак, Йордания и други ...

   • ВЛ 220 кV
     » АЕЦ Козлодуй - п/ст Мизия - 2х3АСО-500 (68 км)
     » АЕЦ Козлодуй - п/ст Видин - 2х3АСО-500 (110 км)
     » ТЕЦ Бобов дол - п/ст София юг - 2х3АСО-500 (58 км)
     » ТЕЦ Марица Изток 2 - п/ст Стара Загора - 3хАСО-500 (47 км)
     » за газова електроцентрала Ихтиман - 2х3АСО-500 (12 км)
     » Оборище, Първенец и Панчарево (подмяна на м.з.въжета с оптични кабели)

   • Голям брой ВЛ 110 кV в страната и чужбина

   • Голям брой ВЛ 20 кV в страната и ВЛ 33 кV в чужбина