референтен списък на по-големите клиенти на електроконсорциум

   » Национална Електрическа Компания ЕАД
   » АЕЦ Козлодуй ЕАД
   » ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
   » ТЕЦ Варна ЕАД
   » НЕК ЕАД, Централно Диспечерско Управление
   » НЕК ЕАД, клон ВЕЦ Група Родопи
   » НЕК ЕАД, ГУП Трафоелектроинвест София
   » НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване София окръг
   » НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Шумен
   » НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Варна
   » НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Перник
   » НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Русе
   » НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Добрич
   » НЕК ЕАД, клон Електроснабдяване Разград
   » Българска Браншова Камара на Енергетиците
   » Асарел медет АД
   » Пътинвест инженеринг ЕООД
   » Катедра "Ел.мрежи и системи" при Технически Университет
   » Булгаргаз ЕАД
   » Балкан консулт инженери и архитекти ООД
   » Метро Кеш енд Кери ЕООД София
   » ЕМУ ЕООД - Търговище
   » БЕРОЕ АД
   » ЗММ София
   » Амилум Царамил
   » ХИМКО АД
   » Варненска корабостроителница
   » Фесто
   » IBM България
   » ЛВК Винпром АД Търговище
   » Мобилтел АД

   » и други ...