За нас

ЕЛЕКТРОКОНСОРЦИУМ е създаден на 10.05.2000 год. от девет водещи фирми в областта на енергетиката в Република България:

"ЕКИ 96" ООД
"АЙ ДИ ЕМ" ООД
"ВВМ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
ЕЛЕКТРИКСИТИ ООД
АДМ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
„БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС” ЕООД
„КРАСИН“ ООД
„ЕЛИЗ-КОМЕРС“ АД

АДМ Инженеринг ООД се присъединява към консорциума през 2004 год.

Фирмите имат дългогодишен опит в проектирането и изграждането на системи в областта на енергетиката и целта им е:

  • по-качествено изпълнение на задълженията към клиентите и защита на техните интереси;
  • осигуряване на по-добри цени на предоставяните услуги;
  • наличие на по-голям финансов ресурс.

Всички фирми в консорциумa са членове на ББКЕ (Българска Браншова Камара на Енергетиците), на БТПП (Българска Търговско Промишлена Палата) и имат валидни лицензи за извършване на дейности в областта на енергетиката. Фирмите съдружници са сертифицирани от LOIDS и притежават сертификат ISO 9001:94.

Дружеството осъществява своята дейност на територията на Република България и в чужбина.